[Co] [TRI-ADA] ZetSkar vs. Kommenders, [Valhalla] TAH (51.317.500, Cosmos.ru, 22/06/19) +23KK