[Li] [psycho] KAPMA vs. Botannik (411.318.500, Libra.ru, 10/01/18)